Saltar a continguts

SOPORTE cliCportal

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Saps com...?

Botons d'edició
Com utilitzar negretes, llistes i altres elements de format en els textos

En nombrosos tipus d'apartat de cliCportal pots donar format als textos, posant negretes, cursives, crean llistes, canviant el color del text o afegint-hi enllaços.

Tot i que és molt fàcil utilitzar aquests recursos, et serà útil seguir alguns consells que et permetrán aconseguir millors resultats i estalviar-te algun inconvenient.

Clica damunt l'enllaç que et proposem al web del tutorial.

Enllaç: Editar amb format  
© SOPORTE cliCportal - 08037 - Barcelona