Saltar a continguts

SOPORTE cliCportal

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Presentació

Què és cliCportal?
cliCportal es un generador de portals web orientat a l'àmbit d'associacions, entitats i xarxes ciutadanes, amb l'objectiu d'afavorir l'ús d'Internet per aquests col.lectius i alhora de difondre a la resta de la ciutadania les activitats, les opcions disponibles d'associació i els serveis que representen.
Perquè cliCportal?
cliCportal supera les dificultats que habitualment fan fracassar iniciatives amb objectius similars.

Generalment el perfil dels responsables de les associacions ciutadanes no admet plantejaments que comportin formació en HTML o en editors de codi, i per això freqüentment persones amb habilitats informàtiques però amb poca implicació en les organitzacions acaben assumint les tasques de creació i manteniment dels webs. En resulten webs de continuïtat precària i aliens a les persones que gestionen el dia a dia de les associacions.

D'altra banda, quan aquestes iniciatives han pogut reeixir, hom constata que no s'ha obtingut un rèdit col·lectiu. Finalment són webs aïllats que no han estat concebuts per compartir informació en un portal associatiu comú.
Espais web propers
cliCportal assoleix que Internet sigui una eina quotidiana per als gestors de les entitats, ja que aquests mantenen els continguts del seu web amb la mateixa facilitat que creen altres documents informàtics, impliquen els seus associats en diversos tipus de processos participatius i disposen d'eines internes que els faciliten tasques de secretaria (gestió d'associats, butlletins electrònics, inscripcions,…)
Configurar un web sense programar
Crear un web amb cliCportal i mantenir els seus continguts està a l'abast de qualsevol persona mínimament familiaritzada amb els entorns ofimàtics, però sense necessitat de coneixements de programació ni de cap tipus d'editor de codi.
Webs adaptats a mida de les pròpies necessitats
Els webs generats amb cliCportal cobreixen un espectre molt ampli de necessitats: des de webs molt senzills fins a webs amb un ús intensiu de la xarxa (butlletins electrònics, espais de participació, taulers d'anuncis, agenda, notícies, galeries fotogràfiques, intranet, …)
El portal associatiu
cliCportal genera automàticament un portal associatiu amb els continguts principals dels web generats, el directori de les entitats participants i els recursos que ofereixen els gestors de la xarxa.
© SOPORTE cliCportal - 08037 - Barcelona