Saltar a continguts

SOPORTE cliCportal

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Saps com...?

esquema de grups de persones
Perquè és útil crear categories de socis?

En els webs de cliCportal hi pots tenir la base de dades de les persones que es relacionen amb la teva entitat.

A través de  l’apartat d’administració “Membres pots donar d’alta els socis, la Junta, col·laboradors, persones interessades, etc.. Però també a “Membres” hi trobaràs  les dades de l’administrador del web i, si vols donar d’alta editors que ajudin l’administrador també hauràs de fer-ho a la taula de “Membres”.

Membres”, doncs, no és altra cosa que una base de dades de persones a les que s’hi podrà donar la utilitat que es cregui més convenient.

Per poder gestionar adequadament “Membres” és molt convenient classificar-los per grups, podent pertànyer una persona simultàniament a més d’un grup. Aquesta classificació es fa a través del concepte “categories de membres”.

Podrien ser exemples d’aquestes categories en una entitat: “Tots els socis”, “La Junta”, “Grup Teatre”, “Grup Muntanya”, “Simpatitzants”,... Una persona podria ser a la vegada, per exemple: soci, de la Junta i del Grup de Muntanya.
 

Amb l’ajuda de les categories es poden fer 3 coses:
 

 1. Generar apartats amb llistes de persones que pertanyen a categories concretes.

  S’utilitzaran apartats de menú del patró “Organització”. Com sempre, aquests apartats podran ser tant públics com interns.
   
 2. Enviar butlletins electrònics específics per a diferents categories de membres.

  En l’opció d’enviament d’un butlletí a Membres, se’t mostrarà la llista de categories perquè puguis seleccionar les desitjades.
   
 3. Crear apartats interns del teu web que només puguin ser consultats per els Membres de determinades categories.

  Quan declares un apartat de menú com a intern (Configurar menú) se’t mostrarà la llista de categories de membres del teu web perquè seleccionis les dels membres que podran accedir a aquest apartat. Per a això et serà imprescindible que a la taula de “membres” cada membre d’aquestes categories disposi de nom d’usuari i de contrasenya.


Recorda que pots carregar automàticament la base de dades de membres si ja els tens en alguna altra base de dades o full de càlcul. Consulta les ajudes que trobaràs al mateix web, a l’apartat d’administració “Membres”.

Les categories de membres es creen a: Configuració general > categories de membres

Consulteu l’enllaç d’ajuda sobre “Categories de membres

 

© SOPORTE cliCportal - 08037 - Barcelona