Saltar a continguts

SOPORTE cliCportal

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Saps com...?

Imatge de complement
Les 3 maneres de destacar a la home continguts de la vostra web

A la pàgina principal o home de la vostra web podeu destacar continguts de la web de tres maneres diferents:

 1. Estàndard: Fent que es publiqui directament a la home el títol (i en alguns casos la imatge) del contingut que volem destacar.
   
 2.  Imatge: Publicant una imatge a la home que enllaci amb un apartat sencer de la web.
   
 3. Text: Publicant un text a la home que enllaci amb un contingut particular o amb un apartat de la web.Els avisos de la home, no els considerem destacats en el sentit de que no enllaçen amb altres continguts de la web.

En els tres casos la publicació del destacat passarà finalment per activar l’edició de la home i prémer el signe més “+” damunt de la barra on es vulgui publicar inicialment el destacat.

Estàndard:

 • Seleccioneu d’entrada el “+” d’una de les barres d’edició de la home
 • Escolliu l’apartat (o apartats del mateix patró) dels continguts que vulgueu destacar.
 • Configureu el destacat (icona d’un eina a la barra superior del destacat), per definir aspectes com el títol de la caixa del destacat.
 • Establiu a través de l’enllaç “editar destacats” (a la part inferior del destacat) quins continguts concrets dels apartats escollits per al destacat han de mostrar-se
 • Premeu “Gravar disposició” (a la part superior de la home)

 

Imatge:

 • Prepareu la imatge que haurà d’enllaçar amb l’apartat de la web que voleu destacar.
 • Carregeu la imatge a l’opció “Editar elements gràfics” (a la part superior de la home), i seleccioneu en la llista desplegable un l’apartat del web.
 • Seleccioneu el “+” d’una de les barres d’edició de la home
 • Marqueu la imatge en la llista “Elements gràfics
 • Premeu “Gravar disposició” (a la part superior de la home)

 

Text:

 • Accediu des del web públic (sense la vostra contrasenya) al contingut de la web que voleu destacar, i copieu l’adreça web que correspon a la pàgina (a la capçalera del vostre navegador web)
 • Accediu a l’opció “Editar Textos” (a la part superior de la home), i creeu un text amb els atributs de format desitjats.
 • Seleccioneu el fragment de text que haurà d’enllaçar, configureu l’enllaç a través del botó corresponent de l’editor, i graveu el contingut.
 • Seleccioneu el “+” d’una de les barres d’edició de la home.
 • Marqueu el text que heu preparat en la llista “Textos”.
 • Premeu “Gravar disposició” (a la part superior de la home).
   

A tenir en compte

 1. No tots els apartats de la web permeten destacats estàndard. Consulteu la documentació “Característiques dels patrons d’apartat de menú” en aquesta web.
   
 2. Els destacats d’imatge també es poden configurar indicant l’adreça web de destí, en comptes de seleccionar un apartat de la llista desplegable. Però només cal utilitzar-ho per enllaçar amb webs externes ja que sempre s’obre una nova finestra de navegador.
   
 3. Si un destacat text o imatge enllaça amb un apartat o contingut d’un apartat desactivats, no es mostrarà al web públic.
   
 4. Qualsevol destacat de la home el podreu moure de lloc simplement arrossegant-lo amb el ratolí.

 

© SOPORTE cliCportal - 08037 - Barcelona