Saltar a continguts

SOPORTE cliCportal

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Saps com...?

Imatge de complement
Organitzar l’agenda per tipus d’activitats o serveis

És important distingir tipus d'activitats i agenda.
L’agenda és una eina molt pràctica perquè ens permet consultar esdeveniments i convocatòries ordenats per data.

Sempre està al dia, els actes que ja han caducat queden automàticament en segon terme, i és fàcil localitzar actes passats o futurs amb el cercador.

L’Agenda és un recurs que tracta sempre de convocatòries a esdeveniments concrets que succeiran en un lloc i en unes dates.

Diferent de l’agenda són les descripcions dels tipus d’activitats que realitzem, les quals, no obstant, donen lloc a convocatòries concretes d’agenda. Aquestes descripcions solen tenir una llarga vigència i caracteritzen la naturalesa de la nostra organització.

Amb cliCportal pots publicar continguts per explicar les línies d’actuació de la teva organització i enllaçar cadascun d’ells amb la relació d’actes d’agenda que generen. Així, per exemple, pots explicar que organitzeu cursos i la seva orientació general, i al peu d’aquest contingut  fer que es publiqui un enllaç als actes d’agenda sobre els cursos concrets que teniu programats.

D’aquesta manera la informació de l’agenda, no només es publica per ordre cronològic (a l’agenda), sinó també organitzada per línies d’activitat

Fer-ho és molt senzill:

1 – Les activitats. Publica en un apartat del patró Serveis o del patró Projectes els diferents continguts sobre les línies d’activitat i serveis que fa la vostra organització (per exemple: cursos, conferències, esplai, passejades, teatre, concerts, campanyes de... , etc).
En cada contingut explica l’orientació i les característiques generals de l’activitat. Pots també publicar un contingut general d’introducció.

2 – L’agenda. Dona d’alta a l’agenda les convocatòries concretes que corresponen a les diferents activitats, (seguint l’exemple: les dates dels cursos, de les excursions, de les reunions de pares de l’esplai,...).

3 – Els vincles. En el moment de crear un acte d’agenda, en la part superior de la pàgina on es mostren les dades de l’acte que acabem de gravar, hi ha un enllaç titulat vincular. A la pàgina de vincular veuràs tots els continguts de la web amb els que podràs relacionar l’acte d’agenda que has creat. N’esculls un i crees el vincle.

Fent aquest procés, constataràs que al peu dels continguts que descriuen les línies d’activitat o serveis es mostra un enllaç als actes d’agenda.


A tenir en compte:

1 - Els actes d’agenda vinculats a un contingut segueixen essent visibles des de l’agenda.

2 - El vincle s’estableix sempre des de cada acte d’agenda

3 - Un contingut pot tenir una llista d’actes d’agenda vinculats (p.e. de conferències, d’excursions, etc...), però un acte d’agenda només es vincula a un sol contingut.

4 - L’enllaç als actes d’agenda deixa de mostrar-se quan ha caducat la data de tots els actes d’agenda que tenia vinculats.
 

© SOPORTE cliCportal - 08037 - Barcelona